ลอตเตอรี่

วิธีสังเกตก่อนซื้อลอตเตอรี่ผ่านทางออนไลน์

ในช่วงที่ผ่านมา ลอตเตอรี่ หรือ หวยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหวยใต้ดิน สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือ หวยออนไลน์ ก็ยังเรียกได้ว่าเป็นการเดิมพันที่ได้รับความนิยมอยู่เรื่อยๆ จนเริ่มมีหลายต่อหลายคน ที่ให้ความสนใจและเริ่มผันตัวมาเป็นคนขายเสียเอง เนื่องจากความนิยมที่แพร่หลายและแน่นอนว่ามันสามารถสร้างกำไรได้ไม่ยาก และ ไม่เพียงแค่การตั้งแผงขายเท่านั้น ปัจจุบันผู้คนเริ่มนำลอตเตอรี่เข้ามาขายผ่านทางออนไลน์ เพราะเป็นช่องทางที่ทำให้คนที่ต้องการซื้อเข้าถึงได้ง่ายกว่า แต่ถึงอย่างนั้น ก็ยังมีมิจฉาชีพบางคนที่หากินด้วยช่องทางนี้เหมือนกัน

วิธีตรวจสอบลอตเตอรี่ว่าเป็นของปลอมหรือไม่?

  • ขั้นแรกให้สังเกตที่ตัวอักษร ใช้น้ำสะอาดในการถูบนลอตเตอรี่ ซึ่งถ้าหากลอตเตอรี่ที่ซื้อมานั้นเป็นของจริง หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขจะไม่ละลาย 
  • ขั้นต่อมา ให้ผู้ซื้อตรวจสอบร่องรอยการแก้ไขหรือการตัดแปะตัวเลขบนลอตเตอรี่ โดยขั้นตอนก็แค่ใช้กล้องหรือแว่นขยาย ส่องไปยังบริเวณจุดที่สงสัยว่าอาจเกิดการแก้ไข เช่นบริเวณหมายเลขของลอตเตอรี่ หรือ งวดวันที่ โดยนำตัวเลขจากฉบับอื่นมาปะทับบนตัวเลขที่ไม่ต้องการหรือตัวเลขที่ไม่ถูกรางวัล เพื่อให้ได้หมายเลขตรงกับสลากที่ถูกรางวัล รวมทั้งการแก้ไขด้วยวิธีขูด ลบ ลอก ตัวเลขเดิมที่ไม่ต้องการออก แล้วนำตัวเลขจากสลากฉบับอื่นมาปะทับแทน เพื่อให้ได้หมายเลขตรงกับสลากที่ถูกรางวัล เป็นต้น

ความแตกต่างระหว่างลอตเตอรี่จริง และ ลอตเตอรี่ปลอม

  • ลอตเตอรี่จริง

1. กระดาษเมื่อส่องกับแสงสว่างหรือไฟสีขาว จะมีลายน้ำเป็นรูปวายุภักษ์ปรากฏในเนื้อกระดาษ ลักษณะสีขาวและสีเทา (Two Tone) กระจายทั่วสลาก

2. กระดาษเมื่อนำส่องกับแสงไฟสีม่วงจะมีเส้นไหม และเส้นที่พาดผ่านตัวเลขเรืองแสง

3. หมึก Anti Copy (หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขสีส้มเพื่อป้องกันการปลอมแปลง) เมื่อมองด้วยตาเปล่ามีสีส้มสว่างชัดเจน

4. หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลาก เมื่อโดนน้ำจะไม่ละลาย

  • ลอตเตอรี่ปลอม

1. กระดาษเมื่อยกส่องกับแสงสว่างหรือแสงไฟสีขาว ไม่มีลายน้ำปรากฏในเนื้อกระดาษ

2. กระดาษเมื่อส่องกับแสงไฟสีม่วง ไม่มีเส้นไหม และเส้นที่พาดผ่านตัวเลขเรืองแสง

3. หมึกสีส้มมีสีหม่นกว่า

4. หมึกที่ใช้พิมพ์ตัวเลขบนสลาก เมื่อโดนน้ำจะละลาย

บทลงโทษสำหรับคนปลอมแปลงลอตเตอรี่

ผู้กระทำหรือนำสลากลอตเตอรี่ปลอมแปลง หรือ แก้ไขตัวเลขไปใช้ขอรับรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือที่อื่นใด “มีความผิดถูกดำเนินคดีอาญา”

  • มาตรา 265 – ผู้ใดปลอมเอกสารสารสิทธิ หรือ เอกสารราชการ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท
  • มาตรา 268 – ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความผิดตามมาตรา 264 มาตรา 265 มาตรา 266 หรือมาตรา 267 ในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือประชาชนต้องระวางโทษดังที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้นๆ ถ้าผู้กระทำผิดตามวรรคแรกเป็นผู้ปลอมเอกสารนั้น หรือเป็นผู้แจ้งให้พนักงานจดข้อความนั้นเอง ให้ลงโทษตามมาตรานี้แต่กระทงเดียว